Kursus yang tersedia

Digital VET Trainer in Agriculture (EE)

Digital VET Trainer in Agriculture (EE)

"MOOC Digital VET Trainer in Agriculture" on e-õppe kursus, mille eesmärk on anda põhipädevused kaugõppeks ja parandada põllumajanduse valdkonnas töötavate koolitajate digioskusi.

Digital VET Trainer in Agriculture (IT)

Digital VET Trainer in Agriculture (IT)

Il "MOOC Digital VET Trainer in Agriculture" è un corso di e-learning progettato per fornire le competenze di base per la formazione a distanza e per migliorare le competenze digitali dei formatori che lavorano nel settore dell'agricoltura.

Digital VET Trainer in Agriculture (RO)

Digital VET Trainer in Agriculture (RO)

"MOOC Digital VET Trainer in Agriculture" este un curs de e-learning conceput pentru a oferi competențe de bază pentru învățământul la distanță și pentru a îmbunătăți competențele digitale ale formatorilor care lucrează în domeniul agriculturii.

Digital VET Trainer in Agriculture (SI)

Digital VET Trainer in Agriculture (SI)

„MOOC Digital VET Trainer in Agriculture“ je tečaj e-učenja, namenjen zagotavljanju osnovnih kompetenc za učenje na daljavo in izboljšanju digitalnih veščin izobraževalcev, ki delajo na področju kmetijstva.

Digital VET Trainer in Agriculture (TR)

Digital VET Trainer in Agriculture (TR)

"MOOC Digital VET Trainer in Agriculture" uzaktan eğitim için temel yeterlilikleri sağlamak ve tarım alanında çalışan eğitmenlerin dijital becerilerini geliştirmek için tasarlanmış bir e-öğrenme kursudur.

Digital VET Trainer in Agriculture (GR)

Digital VET Trainer in Agriculture (GR)

Το "MOOC Ψηφιακός εκπαιδευτής ΕΕΚ στη γεωργία" είναι ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης που έχει σχεδιαστεί για την παροχή βασικών ικανοτήτων για την εξ αποστάσεως μάθηση και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών που εργάζονται στον τομέα της γεωργίας.

Digital VET Trainer in Agriculture (ES)

Digital VET Trainer in Agriculture (ES)

El "MOOC Digital VET Trainer in Agriculture" es un curso de aprendizaje electrónico diseñado para proporcionar competencias básicas para el aprendizaje a distancia y mejorar las habilidades digitales de los formadores que trabajan en el campo de la agricultura.

Digital VET Trainer in Agriculture

Digital VET Trainer in Agriculture

The "MOOC Digital VET Trainer in Agriculture" is an e-learning course designed to provide basic competencies for distance learning and to enhance the digital skills of trainers working in the field of agriculture.

Corso Europrogettazione
Davide DAniello GervasioMario Lombardi

Corso Europrogettazione

Corso di Europrogettazione gratuito online realizzata da Cosvitec per Europe Direct di Napoli. 30 ore di cui 15 formazione sincrona e 15 formazione asincrona.

Corso Europrogettazione Edizione 2022
Aniello Gervasio

Corso Europrogettazione Edizione 2022

Corso di Europrogettazione gratuito online realizzata da Cosvitec per Europe Direct di Napoli. 30 ore di cui 15 formazione sincrona e 15 formazione asincrona.

Green Idea Campania

Green Idea Campania

Green Idea Campania è l’acronimo del: progetto di potenziamento tecnologico del settore GREEN economy, la creazione di startup innovative e la generazione di nuove IDEE di impresa in Campania.

Programmatore JAVA
Raffaele MaistoGino Moio

Programmatore JAVA

Progetto “GPS – Giovani Programmatori Sviluppatori” - Vai alla descrizione

 Social Media Manager

Social Media Manager

Progetto “Na.Gio.Ja – Costruiamo opportunità”- Misura Benessere Giovani -  Vai alla descrizione 


Esperto Web Marketing

Esperto Web Marketing

Progetto “Na.Gio.Ja – Costruiamo opportunità”- Misura Benessere Giovani - Vai alla descrizione  


Annunci del sito